Afgifterne på electricitet 2013

Afgifter på elektricitet

Afgifterne på elektricitet reguleres årligt. Det er også tilfældet for 2013. Men i 2013 er der fra den 1. februar 2013 også sket en ændring (lempelse) af godtgørelsen af tillægsafgiften på elektricitet.

Afgiften på elektricitet består i 2013 af følgende afgifter: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, el-distributionsbidrag, tillægsafgift samt energispareafgift.

I nedenstående tabel kan du se en oversigt over afgiftssatserne på elektricitet for 2013, samt den andel, som din virksomhed ikke har mulighed for at få godtgjort af afgiften på elektricitet til andet end opvarmning af rum og vand samt komfortkøling.

 Afgift på elektricitet (øre pr. kWh) 2013
 Energiafgift 64,7
 Energieffektiviseringsbidrag 0,6
 Eldistributionsbidrag 4,0
 Tillægsafgift 6,2
 Energispareafgift – (tidligere CO2-afgift) 6,5
 I alt 82,0

 

Følgende beløb kan virksomheder ikke få godtgjort (øre pr. kWh)

   Jan. 2013  Feb. - dec. 2013
 Energiafgift  0,0 0,0
 Energieffektiviseringsbidrag 0,0 0,0
 Eldistributionsbidrag 1,0 1,0
 Tillægsafgift 3,5 2,1
 Energispareafgift – (tidligere CO2-afgift) 6,5 6,5
 I alt 11,0 9,6

 

Godtgørelse af afgifter på forbrug til el-varme m.v.

Virksomheder, der anvender elektricitet til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling, har siden 1. januar 2012 haft mulighed for at få godtgjort en andel af afgiften af elektricitet anvendt til disse formål. Fra 1. januar 2013 kan virksomhederne få godtgjort en større andel af afgifterne på elektricitet forbrugt i elradiatorer, varmepumper, vandvarmere eller airconditionanlæg/køleanlæg.

Komfortkøling i fire måneder

Forbruget af elektricitet til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling skal som udgangspunkt måles for, at virksomhederne er berettiget til godtgørelse af afgiften af elektricitet. Alternativt kan afgiften af elektricitet anvendt til disse formål opgøres på baggrund af standardsatser, f.eks. 10 kr. pr. m2 i 12 måneder.

Virksomheder, som udelukkende anvender elektricitet til komfortkøling i fire måneder i løbet af et kalenderår, og som ikke måler sit forbrug af elektricitet til komfortkøling, har mulighed for kun at anvende standardsatsen på 10 kr. pr. m2 i månederne maj, juni, juli og august.

Få hjælp til at håndtere afgiften på elektricitet

Vi har udviklet et regneark, som kan være en hjælp ved håndtering af afgifterne. Regnearket kan benyttes til afstemning og bogføring af afgifterne på elektricitet fra 1. februar 2013 til 31. december 2014.

Såfremt din virksomhed anvender elektricitet til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling, bør I være opmærksomme på, at der er tale om et standardregneark, som ikke kan benyttes i alle situationer. Men vi udarbejder gerne et regneark, som er tilpasset din virksomheds behov.

I er velkomne til at hente vores regneark på pwc.dk/da/afgifter hvor du også kan læse mere om afgiften på elektricitet i vores afgiftsvejledning.

April 2013