Godtgørelse af el- og vandafgift - Nye regler fra 1. februar 2013 betyder, at PwC nu er klar med et nyt opdateret regneark

Nye regler, der indebærer afgiftsstigninger

Du og din virksomhed kan beregne, hvor meget du kan få godtgjort i el- og vandafgift.

Den 1. februar 2013 træder forsyningssikkerhedsafgiftsloven i kraft. Den nye lov indebærer afgiftsstigninger på olie, naturgas, kul m.m., som anvendes til opvarmning af rum, vand o. lign.

Samtidig indføres der en lempelse i de regler, der regulerer virksomhedernes godtgørelse af energiafgifter – herunder også elafgift.

Virksomheder, der anvender PwC’s regneark, skal være opmærksomme på, at PwC har udarbejdet et nyt regneark, som kan anvendes fra den 1. februar 2013.

Hent regneark til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen

Tidligere fremsendte regneark er derfor ikke længere gældende.

Hvorfor bør din virksomhed anvende PwC’s regneark

PwC’s regneark kan hjælpe dig og din virksomhed til beregning af, hvor meget din virksomhed kan få godtgjort i el- og vandafgift.

Regnearket er meget simpelt at bruge, idet der blot skal indtastes el-forbrug i kWh og/eller vandforbrug i m3.

Komfortkøling, delvis fradrag for moms m.m.

Regnearket tager ikke højde for, om virksomheden anvender elektricitet til komfortkøling eller elvarme, samt om f.eks. virksomheden har delvis fradrag for moms.

Der er også andre ting, regnearket ikke tager højde for, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for en vurdering af, hvordan vi kan tilpasse regnearket specifikt til din virksomhed.

Sådan får du fat i regnearket

Ønsker du at anvende regnearket gældende fra 1. februar 2013, kan du downloade det her.

Har du spørgsmål til regnearket, er du velkommen til at tage kontakt til afgiftsgruppen. Du finder kontaktoplysningerne øverst til højre.

Februar 2013