Stramning af de tyske dokumentationskrav ved EU-leverancer - ikrafttrædelsestidspunktet udskudt igen

Endeligt ikrafttrædelsestidspunkt ukendt

Vi har tidligere skrevet, at ikrafttrædelsestidspunktet for de nye skærpede dokumentationskrav i Tyskland ved EU-leverancer var udskudt til 1. juli 2012. 

Vi kan nu orientere om, at denne ikrafttræden er blevet udskudt endnu engang.

Det betyder, at indtil ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler indtræder, er det derfor stadig acceptabelt, at man følger de gamle regler.

For nuværende er det ukendt, hvornår reglerne træder i kraft, men det kan ikke forventes, at dette sker før efteråret eller endda vinteren 2012. Vi følger naturligvis op herpå. 

Vi henviser til vores tidligere nyhed herom - Stramning af de tyske dokumentationskrav ved EU-leverancer.

Udsendt juni 2012