Stramning af de tyske dokumentationskrav ved EU-leverancer

Hvad betyder reglerne for danske selskaber?

Danske selskaber, som køber og sælger varer fra Tyskland, kan i nær fremtid forvente skærpede dokumentationskrav. Det vil resultere i mere administrativt arbejde for begge parter, og dermed rammer reglerne også danske selskaber, der køber varer i Tyskland.

For at kunne udstede en faktura uden tysk moms, vil det fremover være en betingelse, at leverandører i Tyskland skal have en modtagererklæring fra køber som bevis på, at varerne er ankommet til det pågældende EU-land. Det betyder f.eks., at danske selskaber, der køber varer fra Tyskland, nu skal udfylde en modtageerklæring, der skal sendes til den tyske sælger.

Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger;

  • Navn og adresse på køber
  • Beskrivelse af varernes art og mængde
  • Leveringstidspunkt, hvis sælger forestår transporten, eller hvis en fragtmand på vegne af sælger eller køber forestår transporten
  • Dato for transportens afslutning, hvis køber selv forestår transporten
  • Leveringssted
  • Købers underskrift.

Det var hensigten, at reglerne skulle træde i kraft allerede pr. 1. januar 2012, men grundet indvendinger fra specielt transport- og speditionsindustrien, er ikrafttrædelsesdatoen udskudt til 1. juli 2012.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en vejledning om reglernes praktiske håndtering og betydning ved EU-leverancer. Der er dog fortsat omfattende diskussioner om indholdet af denne vejledning, og derfor er det endnu uklart, hvad leverandører i Tyskland samt udenlandske købere kan forvente.

Eksempelvis er det uklart, om leveringen af varerne skal ske til købers registreringsadresse, eller om det er muligt at levere varerne direkte til købers kunde.

Det forventes, at der enten vil komme en hurtig aftale om et nyt regelsæt, eller at overgangsperioden forlænges, indtil parterne er nået til enighed om indholdet.

Vi følger naturligvis op på status af de nye regler og vil orientere herom, når nye oplysninger foreligger.

Nye dokumentationskrav ved eksport?

De nye dokumentationskrav omfatter ligeledes levering af varer til lande uden for EU (eksport). Det er imidlertid hensigten, at disse krav skal tage udgangspunkt i et toldsystem, som blev vedtaget i 2009.

Eftersom toldreglerne hovedsageligt allerede anvendes som dokumentation ved eksport rent momsmæssigt, anses de nye regler for eksport i praksis ikke at give særlige problemer for leverandører i Tyskland.

Udsendt februar 2012