Kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Den 20. november 2013 er sidste frist for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2013. Download filen til højre og se:

  • om du skal foretage frivillig indbetaling
  • hvornår selskabet får en restskat
  • en oversigt over procentsatser
  • en oversigt over rentesatser ved frivillig indbetaling af restskat og overskydende skat.

September 2013