Finanslov 2012 - Væksthæmmende skattelovgivning

Regeringen har præsenteret sit udkast til forslag til den del af finansloven, som primært skal stramme reglerne for selskabers skattebetalinger.

Forslaget indeholder en række initiativer, som vil betyde øgede omkostninger for erhvervslivet, herunder især øgede låneomkostninger. En del af forslagene rammer de mange, selvom de burde være skræddersyet til at ramme de få.

I PDF'en, som du kan downloade her til højre, giver vi dig en oversigt over de væsentligste initiativer uddybet med vores kommentarer og holdninger.