Internationalt skattenyt

Det kan være en udfordring at følge med i den konstante strøm af udviklinger i international skat. Nyhedsbrevet International Tax News giver en kortfattet analyse af udvalgte ændringer til lovgivning, retspraksis og dobbeltbeskatningsoverenskomster i hele verden.

Særligt nyhederne vedrørende Storbritannien, Nederlandene og Irland kan have interesse for danske multinationale selskaber.

Storbritannien

Storbritannien indfører flere tiltag, der skal medvirke til at tiltrække investeringer. Det drejer sig om:

  • Sænkning af selskabsskatteprocenten til 21 % pr. 1. april 2014 og forventet yderligere sænkning til 20 % pr. 1. april 2015.
  • Introduktion af nyt fordelagtigt system for R&D relief (fradrag for forsknings- og udviklingsomkost- ninger). Fremadrettet skal virksomheder vælge mellem det gamle system og det nye.
  • Lempelse af de komplicerede regler for stempelafgifter.

Desuden indføres en række Target Anti-Avoidance Rules (TAARs) og en General Anti-Avoidance Rule (GAAR). Læs mere om de nye regler i Storbritannien i vedhæftede ITS Newsalert "UK Budget 2013".

Nederlandene

Nederlandene indfører nye rentefradragsbegrænsningsregler, der erstatter de nugældende regler om tynd kapitalisering. Dette kan have væsentlig betydning for hollandske selskaber, der har datterselskaber, der er finansieret med gæld, og som har begrænset forretningsmæssig substans i Nederlandene.  Det anbefales derfor at gennemgå eksisterende nederlandske holdingstrukturer for at vurdere betydningen af de nye rentefradragsbegrænsningsregler.

Irland

Irland indfører en række lempelser i beskatningen af multinationale virksomheder, herunder yderligere credit for udbytter modtaget fra udenlandske datterselskaber.

 

April 2013