PwC's tjekliste til selvangivelsen for indkomståret 2014

Til brug for udarbejdelse af selvangivelsen for selskaber kan du igen i år bruge PwC's tjekliste. Tjeklisten er ment som et hjælpeværktøj, og stiller en lang række spørgsmål, der alle er relevante for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Hent din tjekliste til skatteopgørelsen

Når du åbner tjeklisten, kan du navigere rundt ved at bruge fanebladene i bunden. Download din tjekliste til skatteopgørelsen her (Excel-format).