Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Skal jeg i 2013 vælge at betale 37,3 procent i afgift på min kapitalpension, eller skal jeg vente og betale 40 procent i afgift, når jeg hæver pengene?

 

Svar

Som der har været meget debat, om man skulle hæve sin efterløn i 2012, vil dette spørgsmål helt givet blive drøftet meget i 2013. Mod at betale en afgift på 37,3 procent i 2013 mod i stedet for normalt 40 procent ved udbetaling, kan kapitalpensionsordningen fremadrettet ændres til at være skattefri på ordninger oprettet før 31. december 1979, dog kun 23,31 procent af depotværdien på det tidspunkt, fordi afgiften normalt kun er på 25 procent. Der har været talt og skrevet meget, om det er en god ide – det er det som »udgangspunkt « med et sædvanligt revisorforbehold. Det, man skal tænke på, er, at staten med de nuværende regler skal have 40 procent af indestående på ordningen, når den udbetales helt eller delvis. Det gælder således både det beløb, som er indskudt, og det tilskrevne afkast efter løbende betaling af pensionsafkastskatten. Nu kan man slippe med at betale 37,3 procent. Så for langt de fleste vil det være en god ide. Men hvis man f.eks. har en kapitalpensionsordning, hvor man skal ud og sælge værdipapirer for at kunne betale afgiften af ordningens værdi, så kan man risikere at få et »utilsigtet« kurstab, som reducerer fordelen ved at betale de 37,3 procent i stedet for de 40 procent. Det kan være, at kapitalpensionsordningen er omfattet af en »rentegaranti«. Hvis den forrentes med en lavere rente fremover, fordi indestående på grund af afgiften går fra indestående, skal man også overveje, om det er en god ide. Et forslag er, at man får en snak med sit pensionsselskab eller pengeinstitut afhængig af, hvor ordningen er placeret og får belyst konsekvenserne.

 

Søren Bech, København d. 29.10.2012
Skattepartner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!