Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Er det korrekt, at jeg kan afskrive på den kunst, som jeg hænger op i min virksomhed?

 

Svar

J a, det er korrekt, at du skattemæssigt kan afskrive med 25 procent årligt på den kunst, som du har hængende eller stående i din virksomhed. Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt. Der skal bl.a. være tale om førstegangskøb af original billedkunst, såsom et maleri, skulptur, grafik, fotografisk kunst, installationskunst m.v. Herudover kan der ikke afskrives, hvis den skattepligtige køber kunst af en kunstner, der er nærtstående til den skattepligtige. Hvis den skattepligtige er et selskab, kan selskabet ikke afskrive, hvis kunstneren selv eller kunstnerens nærtstående udøver bestemmende indflydelse over selskabet. Du skal være opmærksom på, at det ikke er et krav, at bygningen, hvor kunstværket hænger/ står udelukkende anvendes erhvervsmæssigt – der må dog ikke være tale om en- eller tofamiliehuse. Der kan derfor godt afskrives på kunstværker, der anskaffes til en virksomhed, der er beliggende i en ejendom, hvor der både er erhverv og beboelse. I så fald er det dog et krav, at kunstværket er placeret i den del af ejendommen, der anvendes erhvervsmæssigt.

 

Karina Hejlesen Jensen, d. 28/01-2013
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!