Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg har en nystartet virksomhed, hvor jeg i opstartsåret har afholdt en lang række udgifter til inventar, computerudstyr mv. På baggrund af dette er årets resultat heller ikke prangende. At alle disse udgifter skal ødelægge mit resultat i år virker misvisende, da jeg jo kommer til at have glæde af udstyret i flere år. Kan man fordele omkostningerne udover flere år?

 

Svar

Mit umiddelbare svar vil være, at du ikke blot kan, men at du skal fordele omkostningen ud over flere år. Når man laver større investeringer,som dem du nævner, skal man optage hele omkostningen som et såkaldt anlægsaktiv og så fordele omkostningen udover en længerevarende periode – typisk tre-fem år afhængigt af, hvor lang den forventede levetid er på det, du har købt. Dette kaldes regnskabsmæssige afskrivninger. Den bogførte værdi af dine investeringer vil så hvert år blive nedbragt med disse afskrivninger. Såfremt aktivet ikke længere har nogen værdi, eller du sælger eller skrotter aktivet, skal hele restværdien føres som en omkostning i det pågældende regnskabsår.

 

Simon Høgenhavn, d. 21/01-2013
Director i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!