Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Vores søn er blevet optaget på et studie, der ligger så langt fra vores bopæl, at han er nødt til at flytte. Vi overvejer derfor at købe en lejlighed, som vi kan udleje til vores søn. Hvad skal vi være opmærksomme på?

 

Svar

Først og fremmest skal I være opmærksomme på, at jeres søn skal betale en husleje, der svarer til markedsværdien. Der er dog intet i vejen for, at hver af jer skatte- og afgiftsfrit overfører op til kr. 58.700 (i alt kr. 117.400) årligt til jeres søn, således at han kan anvende gavebeløbene til at betale huslejen. Dette ændrer dog ikke på, at I skal beskattes af en husleje, der svarer til markedsværdien. Herudover skal I være opmærksomme på, at der er forskel på den skattemæssige fradragsværdi af eventuelle renteudgifter til køb af lejligheden afhængig af, om I køber en andelsbolig eller en ejerlejlighed. Dette skyldes, at en andelsbolig ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Dette medfører, at renteudgifter til køb af en andelsbolig alene har en skattemæssig fradragsværdi på ca. 34 procent. Hvorimod renteudgifter til køb af en ejerlejlighed ved anvendelse af virksomhedsordningen har en skattemæssig fradragsværdi på op til ca. 56 procent, hvis I betaler topskat. Endelig skal I være opmærksomme på, at I vil være skattepligtige af en eventuel avance, når I sælger lejligheden.

 

Karina Hejlesen Jensen, d. 11/02-2013
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!