Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Vi er to virksomhedsejere med hver vores selskab. som overvejer en fusion inden udgangen af 2012. Begge selskaber har 31. december som statusdag. Vi har hørt. at vi kan undgå at udarbejde og indsende regnskab, hvis vi gennemfører en fusion. Er det korrekt?

 

Svar

Ja, såfremt fusionsplanerne underskrives inden 31. december 2012, kan I undlade at udarbejde et regnskab for 2012 for det ophørende selskab. Det fortsættende selskab skal naturligvis udarbejde regnskab på normal vis for 2012 (inkl. aktiviteterne fra det ophørende selskab). I kan vælge at fusionere med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012, men I skal være opmærksomme på, at I skal behandle fusionen som en »virksomhedsovertagelse «. Det betyder, at I som udgangspunkt skal opgøre såkaldte »dagsværdier« (markedsværdier) på aktiver og forpligtelser i det ophørende selskab. Alternativt kan I vælge at indarbejde det ophørende selskabs aktiviteter pr. fusionsdatoen, f.eks. en gang i oktober måned. I behøver ikke lave et fusionsregnskab, men I er nødt til som en del af det interne bogføringsmateriale at få udarbejdet oversigten over dagsværdierne i det ophørende selskab, da det er disse værdier, som skal indarbejdes i bogføringen for det fortsættende selskab.

 

Ulrik Ræbild, København d. 15.10.2012
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!