Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg har fået min årsopgørelse for 2012 fra SKAT og vil derfor gerne tjekke, at den er rigtig. Har du nogen gode råd til, hvad jeg særligt skal kigge efter, når jeg gennemgår min årsopgørelse?

 

Svar

Når din årsopgørelse for 2012 er blevet lavet af SKAT, er det en god idé at tjekke, om den er rigtig. Hvis du skal have ændret noget, skal det nemlig ske inden den 1. maj 2013. Typiske områder, hvor der er fejl eller mangler at blive indberettet, er f.eks. (listen er ikke udtømmende):


Håndværkerfradrag (servicefradrag) 

Man skal huske at indberette sit håndværkerfradrag (servicefradrag), selv om det først er betalt i januar eller februar 2013. Du kan trække op til 15.000 kr. fra for arbejdsløn pr. person, som er fyldt 18 år i husstanden. Det svarer til en skattebesparelse på ca. 5.000 kr. for hver 15.000 kr., der indberettes til SKAT. 


Befordring 

Befordringsfradraget i 2012 er 2,10 kr. pr. km. Det beregnes ud fra kørsel mellem hjem og arbejde, dog ikke for de første 24 km. Er der f.eks. 220 arbejdsdage, og afstanden mellem hjem og arbejde er på 50 km, vil befordringsfradraget blive på (220 x (50-24) x 2,10) = 12.012 kr., som skal ind på årsopgørelsen. Op til 120 kilometer er det 2,10 kr. pr km og derefter 1,05 kr. pr km. Husk at benytte de faktiske antal kørte kilometer, du kører mellem hjem og arbejde og ikke bare »fugleflugtslinjen « eller Kraks korteste rute. SKAT har lavet et beregningsprogram, så befordringsfradraget hurtigt kan beregnes. 


Bidrag til velgørende formål 

Du kan få fradrag for alle dine bidrag, altså også for beløb under 500 kr. Tidligere kunne man kun få fradrag, hvis hvert bidrag var på 500 kr. Det samlede fradrag er dog fortsat højst 14.500 kr. Det er den organisation, du har givet pengene til, der skal indberette bidraget til SKAT. Hvis det ikke er med på årsopgørelsen, skal du kontakte organisationen, som du har givet pengene til. Det er vigtigt at gemme dokumentationen for, at du har betalt pengene. 


Børnebidrag 

Den, som betaler bidraget, skal have det med i rubrik 56 på årsopgørelsen. På barnets årsopgørelse skal der i rubrik 19 skrives det bidrag, der er modtaget, og som overstiger normalbidraget på 13.044 kr. i 2012. Er der modtaget f.eks. 2.000 kr. pr. måned eller 24.000 kr. årligt, skal der skrives 10.896 kr. i rubrik 19 på barnets årsopgørelse. 


Renteudgifter 

Banker og realkreditinstitutter mv. har pligt til at indberette renteudgifter, så ofte, er renteudgiften på årsopgørelsen rigtig. Men alligevel er det en god ide at tjekke det alligevel. Det kan f.eks. være, at man i løbet af året har lagt lån om, optaget nye lån og i den forbindelse har betalt en garantiprovision. Det er ikke sikkert, at den er blevet indberettet til skattevæsenet. Har man købt/solgt fast ejendom, kan der være nogle renteudgifter på en refusionsopgørelse, som skattevæsenet ikke kender noget til. 


Køb og salg af værdipapirer 

Der skal opgøres en fortjeneste eller tab på solgte aktier. Hvis du ikke tidligere har indberettet din anskaffelsessum på aktierne, kan SKAT ikke beregne din gevinst eller dit tab. Det er vigtigt, at SKAT har oplysning om anskaffelsessummen, hvis der er et tab. Ellers kan du ikke trække tabet fra i en anden gevinst på aktier eller udbytte på aktier. Har du købt obligationer efter den 27. januar 2010, og de er solgt i 2012, skal du som udgangspunkt betale skat af en gevinst eller fratrække et tab. Der er dog en bagatelgrænse på 2.000 kr., som gælder både for gevinst og tab. Har man en »nettogevinst« på 1.800 kr. (evt. tab er modregnet i gevinster), skal den ikke med på selvangivelsen. Er nettogevinsten derimod på f.eks. 2.200 kr., skal alle 2.200 kr. med på selvangivelsen. Er der også en gevinst/tab på fremmed valuta og/eller på obligationsbaserede investeringsbeviser, tæller de med på »bagatelgrænsen« på de 2.000 kr. 


Forskudsopgørelsen for 2013 

Når man alligevel er inde og se , om ens årsopgørelse er rigtig, er det en god ide lige at tjekke, hvordan 2013 forskudsregistreringen ser ud. Forskudsregistreringen for 2013 er typisk baseret på selvangivelsen for 2011, og hvis der i 2012 er sket ændringer i indkomst og fradrag, f.eks. køb/salg af ejendom, omlægning af lån, ændrede pensionsindbetalinger, er det en god ide at få forskudsregistreringen på plads, så man betaler en mere korrekt forskudsskat.

 

Søren Bech, København d. 11. marts 2013
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!