Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg er interesseret i at sælge min virksomhed, men hvad er egentlig markedsværdien på min virksomhed?

 

Svar

Det er væsentligt at holde sig for øje, at der ikke er nogen objektiv markedsværdi af en igangværende virksomhed; værdien vil altid være subjektiv. Udgangspunktet er, at markedsværdien er bestemt ud fra den pris, interesserede købere er villige til at betale. Ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder
kan din rådgiver hjælpe dig med at beregne en økonomisk værdi af din virksomhed. Beregningerne vil typisk være baseret på et objektivt og ret spinkelt grundlag og vil ikke inkludere købers subjektive opfattelseaf virksomheden – det kunne eksempelvis være synergieffekter ved sammenlægning med købers virksomhed, herunder produktionseffektivitet etc. En strategisk investor vil derfor typisk betale mere for en virksomhed end en finansiel investor.

 

Ulirk Ræbild,
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!