Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg ejer et mindre selskab, der investerer i børsnoterede aktier. Selskabet har ikke købt eller solgt aktier i 2012, men aktierne er steget i værdi. Hvad skal jeg være opmærksom på?

 

Svar

Dit selskab vil være omfattet af tvungen lagerbeskatning vedrørende beholdningen af børsnoterede aktier. Dette medfører, at dit selskab skal beskattes af værdistigningen på aktiebeholdningen, også selv om aktierne ikke er solgt. Den skattepligtige værdistigning opgøres som forskellen mellem kursværdien primo året og kursværdien ultimo året. Hvis dit selskab har aktietab og/eller underskud til fremførsel, kan disse tab/underskud modregnes i den skattepligtige værdistigning. Aktietab til fremførsel kan både omfatte tab ved salg af aktier med en ejertid under tre år fra årene 2002 – 2009 og nettotabssaldoen fra primo indkomståret 2010. Nettotabssaldoen blev som udgangspunkt opgjort som forskellen mellem aktiernes handelsværdi og anskaffelsessum primo indkomståret 2010 regulereret for blandt andet skattefrit udbytte samt visse køb og salg. Ved modregning i den skattepligtige værdistigning skal selskabet først modregne tab til fremførsel vedrørende aktier ejet under tre år fra årene 2002 – 2009. Dernæst modregnes nettotabssaldoen, og til sidst modregnes underskud til fremførsel.

 

Karina Hejlesen Jensen, d. 18. marts 2013
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!