Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg har hørt, at regeringen vil ændre i iværksætterskatten. Er der noget nyt på dette område.

 

Svar

Regeringen har fremsat lovudkast i høring vedrørende ændrede regler for beskatning af selskabers avancer på unoterede porteføljeaktier (ejerandele i selskaber på under 10 pct.). 

Af lovudkastet fremgår det, at der ikke sker nogen ændring i beskatningen af selskabers avancer og udbytter på børsnoterede porteføljeaktier (ejerandele i selskaber på under ti pct.). Både avancer og udbytte herpå er således stadig skattepligtige. 

Af lovudkastet fremgår, at selskabers avancer på unoterede porteføljeaktier bliver skattefri, og tab er ikke fradragsberettiget. Modtagne udbytter på unoterede porteføljeaktier er fortsat skattepligtige. Udbytte og aktieavance på unoterede porteføljeaktier beskattes således ikke ens fremover. Denne asymmetri i beskatning er uhensigtsmæssig. 

Konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer bliver ikke omfattet af skattefriheden. 

Der foreslås indført værnsregler, der skal imødegå, at der investeres i børsnoterede porteføljeaktier via unoterede selskaber. 

Lovændringen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Da der p.t. alene er fremsat et lovudkast i høring, kan de foreslåede regler blive ændret undervejs i lovgivningsprocessen. 

 

Karina Hejlesen Jensen, København d. 17.09.2012
partner i skatteafdelingen hos PwC

 

 

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!