Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg har lavet en kortlægning af alle vores leverandører. Jeg har kategoriseret dem og udvalgt enkelte, hvor jeg vil lave en dybdegående analyse af deres aktiviteter for at undgå børnearbejde og menneskerettighedsovertrædelser. Hvordan sikrer jeg mig, at det virker og er effektivt?

 

Svar

Når man indleder forretningsrelationer, er det generelt en god idé at kommunikere til leverandøren, under hvilke forhold man forventer sine produkter produceret. Det gøres typisk i form af en række retningslinjer, som leverandøren forventes at overholde. I den forbindelse er der en stigende tendens til at leverandørerne skal udarbejde selvevalueringerne af blandt andet deres performance på menneskerettighedsområdet. Denne selvevaluering kan ofte give et indtryk af, i hvor grad leverandøren er i stand til at efterleve dine forventninger. Har du mistanke om, at der foregår menneskerettighedskrænkelser hos en eller flere af dine leverandører, bør du italesætte dine bekymringer og foretage en audit, så du kan få syn for sagn. I tilfælde hvor du konstaterer menneskerettighedskrænkelser hos leverandører, bør du straks søge at afhjælpe krænkelserne og fremadrettet indlede et samarbejde med leverandøren om at få stoppet den praksis og de aktiviteter, der er årsag til menneskerettighedskrænkelserne. Oplever du, at leverandøren efter en periode ikke ønsker eller evner at forbedre praksis og dermed stoppe menneskerettighedskrænkelserne, bør du finde en anden leverandør, som evner og ønsker at efterleve dine forventninger.

 

Anne-Louise Thon Schur, København d. 26. maj 2014
Director i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!