SPørgsmål og svar

Spørgsmål:

Jeg har hørt, at der er kommet nye regler for arbejdsgivere om bøder ved forkert eller mangelfuld indberetning til SKAT om A-indkomst og A-skat. Hvad indebærer de nye regler?

 

Svar:

Det er korrekt, at der med virkning fra den 1. juli 2012 er kommet nye skærpende regler for admini-strative bøder til arbejdsgivere for fejlagtige eller mangelfulde indberetninger til SKAT vedrørende virksomhedens medarbejdere.

Bødeniveauet ligger i en vejledende graduering afhængigt af virksomhedens størrelse fra kr. 5.000 ved 1-4 ansatte til kr. 80.000 ved 100 ansatte og derover. De manglende eller fejlagtige indberetninger, kan f.eks. vedrøre fri telefon, medarbejdergaver, der overstiger 1.000 kr. i løbet af et år, og fri bil.

Formålet med de nye regler er bl.a. at udstikke mere faste kriterier for udmåling af bødens størrelse. Det må forventes, at SKAT fremadrettet vil have større fokus på at give administrative bøder. Der skal dog stadig foreligge forsæt eller grov uagtsomhed fra arbejdsgiverens side.

 

Karina Hejlesen Jensen, København d. 24.09.2012
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!