Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Er det rigtigt, at skatten på renteindtægter og kursgevinster falder i øjeblikket og var det en del af den nye skattereform?

 

Svar

Det er rigtigt, at skatten af renteindtægter og kursgevinster falder, men det er ikke rigtigt, at det var en del af den nye skattereform. Faktisk blev de regler indført tilbage i januar 2010 af den tidligere regering i forbindelse med, at der skal betales skat på kursgevinster på danske blåstemplede obligationer mv., som der købes efter den 27. januar 2010. Det som blev besluttet i 2010 var, at den højeste skat man skal betale af en »positiv« kapitalindkomst (renteindtægter og kursgevinster overstiger renteudgifterne mv.) kun skal være 42 pct., men først fra 2014. I 2012 er skatten på højst omkring ca. 45,5 pct. og i 2013 omkring 43 pct. De 42 pct. er ikke en »tilfældig« skatteprocent. Den svarer til den højeste skat af aktieudbytte og avancer, og det var netop ønsket, at formueafkast maksimalt skulle beskattes med den samme procent. Skatten på udbytte og aktieavancer på under 48.300 kr. pr. person er dog forskellig for skatten på positiv kapitalindkomst, som ikke overstiger 40.000 kr. pr. person.

 

Søren Bech, København d. 15.10.2012
Skattepartner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!