Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg har indgået en renteswap, så jeg er sikret en fast rente på mit flexlån. Banken har skrevet til min revisor, at der er en stor negativ markedsværdi på denne renteswap pr. 31. december. Min revisor siger på denne baggrund, at jeg skal bogføre denne negative markedsværdi på egenkapitalen og under anden gæld. Det forstår jeg ikke. Jeg forventer at beholde mit lån til udløb, og der er ikke umiddelbart nogen likviditetsvirkning af renteswappen. Har min revisor ret?

 

Svar

Din revisor har ret, da man skal indregne markedsværdien på finansielle instrumenter i regnskabet. Om denne indregning skal finde sted over resultatopgørelsen, eller om den kan bogføres direkte på egenkapitalen, afhænger af, om renteswappen er til sikring af fremtidige pengestrømme, eller om det er til sikring af indregnede dagsværdier i balancen. Er der tale om sikring af fremtidige pengestrømme, skal reguleringen ske over egenkapitalen, som din revisor korrekt anfører. Hvis du lader renteswappen løbe ud, vil disse årlige reguleringer til markedsværdi alene have indflydelse på balancen (egenkapital og andre tilgodehavender/anden gæld) og nøgletallene soliditetsgrad og likviditetsgrad. Markedsværdien af swappen vil nærme sig nul i takt med udløbet af aftalen, mens den negative markedsværdi vil skulle afregnes, hvis du ønsker at komme ud af aftalen inden udløb.

 

Simon Høgenhavn, d. 18. marts 2013
Director i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!