Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg kan forstå, at det er blevet muligt at afskrive driftsmidler med 115 procent. Vil du uddybe de nye regler?

 

Svar

Med de nye regler kan virksomheder i stedet for at afskrive driftsmidler efter de almindelige regler vælge at føre en særlig saldo for driftsmidler, der erhverves i perioden fra 30. maj 2012 til 31. december 2013. Anskaffelsessummen for de pågældende driftsmidler indgår med 115 procent på saldoen. Erhverves et driftsmiddel eksempelvis i august 2012 til en værdi af 100.000 kroner, udgør afskrivningsgrundlaget 115.000 kroner. I løbet af aktivets levetid opnås en ekstra skattebesparelse på 3.750 kroner for hver gang, der investeres 100.000 kroner. Vær opmærksom på at ordningen kun omfatter driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. De omfattede aktiver er fabriksnye driftsmidler,herunder driftsmidler produceret til eget brug samt aktiver, der kan straksafskrives, f.eks. IT-software og udstyr, dog forudsat det ikke vælges straksafskrevet. Udlejningsaktiver indgår også i ordningen, men disse kan først afskrives året efter anskaffelsen. Du bør også bemærke, at hvis driftsmidler omfattet af ordningen afstås inden udgangen af indkomståret 2017, så skal saldoen reduceres med 115 procent af salgssummen. Ved udgangen af 2017 lægges saldoen sammen med den almindelige saldo for afskrivningsberettigede driftsmidler, og der sker ikke længere reduktion med 115 procent af eventuelle salgssummer.

 

Karina Hejlesen Jensen, d. 17/12-2012
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!