Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Min hustru og jeg har en mindre handelsvirksomhed, hvor revisoren hvert år insisterer på, at vi skal optælle varelageret, og at han efterfølgende vil kontroloptælle. Varelageret ligger i niveau på cirka 100.000 kroner. Kan det virkelig være rigtigt at vi skal bruge tid og kræfter på dette hvert år?

 

Svar

Svaret på dit spørgsmål er egentlig todelt. Med hensyn til revisorens krav omkring kontroloptælling kan han, såfremt han vurderer varelaget væsentligt og virksomhedens regnskab er omfattet af revision, forlange at ville udføre handlinger, der giver ham overbevisning omkring tilstedeværelsen af varelageret. Omkring jeres egen kontroloptælling, er det et krav i henhold til skattelovgivningen (mindstekravsbekendtgørelsen), at dit varelager optælles for at sikre korrekt vareforbrug i din indkomstopgørelse. Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.

 

Simon Høgenhav, København d. 05.11.12
Director i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!