Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Én i mit netværk påstår, at regnskabet for min mindre virksomhed ikke behøver at blive revideret af min revisor. Er dette korrekt? Jeg tænker, at der kan være mange penge at spare ved dette.

 

Svar

Det er ikke lovpligtigt for små virksomheder at være underlagt revision i tilfælde, hvor virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser; en balancesum på 4 mio. kr., en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret på 12. Undtagelsen gælder ikke holdingselskaber, der altid skal revideres. Der skal fortsat udarbejdes en årsrapport, der skal indleveres til Erhvervsstyrelsen. Der er flere forhold man skal overveje ved fravalg af revision, herunder den tillid en revisionspåtegning giver hos interessenter såsom banker, kunder, leverandører og SKAT. Besparelsen vil endvidere være minimal, da størstedelen af honoraret til revisor i virksomheder af ovennævnte størrelse typisk vil være for udarbejdelse af årsrapport og selvangivelse, der jo hvilket fortsat skal laves.

 

Simon Høgenhav, København d. 15.10.2012
Director i PwC

Du er velkommen til at kontakte en revisor fra PwC her.

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!