Spørgsmål og svar

Spørgsmål:

Jeg har i en længere periode været udstationeret via mit arbejde og har ikke betalt dansk skat af min udenlandske indkomst. Bliver denne hidtidige gunstige skatteordning helt ophævet?

 

Svar:

Ja, den særlige regel om at en medarbejder der udstationeres i minimum 6 måneder, kan undgå at betale dansk skat af sin udenlandske indkomst, ophæves. Med de nye regler skal der i stedet betales dansk skat af den udenlandske lønindkomst.

Fremover gives der kun nedslag i den danske skat for skat, der betales af den udenlandske indkomst. Hvis skatten er højere end den danske skat på den udenlandske indkomst, fordi den danske skat be-regnes af nettolønnen (løn minus omkostninger ved erhvervelse af lønnen), nedsættes den danske skat kun med den skat, som kan beregnes efter danske regler.

Ændringen træder i kræft den 20. september 2012. Der er dog indført en overgangsordning, hvorefter ophævelsen af reglen først gælder fra og med 2014 for personer, der allerede er påbegyndt et ophold i udlandet, forudsat de opfylder de gamle betingelser for skattenedslag. Det er således afgørende, om udstationeringen allerede er påbegyndt eller ej. Så du bliver ikke ramt af de nye regler i den eksiste-rende udstationering, medmindre du afbryder opholdet i udlandet.

 

Søren Bech, København d. 08.10.2012
Skattepartner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!