Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg er en selvstændig erhvervsdrivende, der inden for en kort årrække går på pension, hvorefter min søn skal overtage min virksomhed. I den forbindelse er jeg blevet oplyst om, at overtagelsen kan ske med succession. Hvilke fordele er der forbundet med det?

 

Svar

Succession betyder, at din søn indtræder i din skattemæssige stilling, dvs. overtager dine skattemæssige anskaffelsessummer og skattemæssige afskrivninger samt erhvervelseshensigt. Herved udskydes skatten til senere.

Din søn skal derfor ved et senere salg betale skat i forhold til de gamle skattemæssige anskaffelsessummer og afskrivninger. En væsentlig fordel ved succession er således, at hverken du eller din søn beskattes ved overdragelsen. Derved undgås at trække på likviditeten i virksomheden til at dække den skat, som ville være blevet udløst ved et almindeligt skattepligtigt salg. Det er i forbindelse med overdragelsen af virksomheden vigtigt, at din søn betaler handelsværdien for aktiverne. Du kan også vælge at give din søn en del af virksomheden som en gave. I så fald vil din søn skulle betale gaveafgift med 15 procent af den del af gaven, der overstiger kr. 58.700. Endvidere giver successionsreglerne mulighed for, at handelsværdien kan reduceres med 30 procent af den skattepligtige avance, der hviler på de pågældende aktiver, der overdrages med succession.

 

Karina Hejlesen Jensen, København d. 16. september 2013
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!