Spørgsmål og svar

Spørgsmål

Jeg er hovedaktionær i et dansk selskab, der driver virksomhed i Danmark. Mit selskab har for mange år siden købt en ejendom i Frankrig, som jeg har anvendt som sommerhus. Jeg bliver løbende beskattet af værdi af fri rådighed over sommerhuset. Hvad er de skattemæssige konsekvenser, hvis mit selskab sælger sommerhuset til mig privat?

 

Svar

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at sommerhuset skal overdrages til markedsværdi. I modsat fald har Skat ret til at ændre overdragelsessummen, hvilket vil medføre beskatning hos dig og dit selskab. Herudover skal du skaffe ekstern finansiering til købet, idet dit selskab ikke må låne dig penge til finansiering af sommerhuset. Hvis selskabet låner dig penge til køb af sommerhuset, vil Skat betragte lånet som løn eller udbytte til dig, og du vil dermed blive beskattet af lånebeløbet samtidig med, at du fortsat har tilbagebetalingspligt til selskabet. Endvidere har du ikke fradrag for de renter, du betaler til selskabet på grund af lånet. Du skal også være opmærksom på, at du skal betale ejendomsværdiskat vedrørende sommerhuset, men denne skat er væsentlig lavere end din nuværende beskatning af rådigheden over sommerhuset. Den skat, der betales i Frankrig, der minder om en ejendomsværdiskat, kan tillige modregnes i den danske ejendomsværdiskat. Dit selskab vil ikke være skattepligtigt af en eventuel ejendomsavance i Danmark, ligesom selskabet ikke har fradrag for et eventuelt tab i Danmark. Dette skyldes, at sommerhuset er beliggende i Frankrig. Det bør dog undersøges, om salget udløser skat i Frankrig, ligesom de skattemæssige konsekvenser for dig i Frankrig bør undersøges.

 

Karina Hejlesen Jensen, København d. 26. maj 2014
Partner i PwC

Spørg os

om alt inden for revision, skat og rådgivning. En af vores eksperter vil svare dig hurtigst muligt.

Spørgsmål:
Send
Mange tak

Du vil få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt!