Activity Based Costing (ABC)

Vil du vide, hvilke kunder og produkter du tjener penge på?

Med Activity Based Costing (ABC) opnår du viden om omkostninger på produkt- og kundeniveau, der gør det muligt at træffe kvalificerede beslutninger om prissætning, produkt- og kundeportefølje, procesoptimering og minimering af omkostninger.

ABC viser præcise resultater, du kan handle på

ABC-metoden giver faktiske og præcise resultater, og det reelle billede er oftest, at kun få produkter bidrager med stor positiv profit, at en stor del er bundlinjeneutrale og at nogle produkter direkte giver tab. En ABC-lønsomhedsanalyse gør dig i stand til at træffe kvalificerede beslutninger om:
 • Korrekt prisfastsættelse
 • Strategiske beslutninger om produkt- og kundeportefølje
 • Optimering af interne processer
 • Minimering af omkostninger.

Få hjælp med at integrere ABC

Vi tager udgangspunkt i din situation og hjælper med at integrere ABC som en del af virksomhendens økonomistyring og beslutningsgrundlag. Vi arbejder ud fra en specialudviklet ABC-metodik, der struktureret og fleksibelt behandler alle faser i et ABC-projekt fra problemidentifikation til forretningsanalyse, forankring og overlevering. Vi løser typisk følgende problemstillinger:

Beslutningstagen

 • Kortlægning af kunde- og produktrentabilitet
 • Analyse af virksomhedens variable og faste omkostninger
 • Fordeling af overhead-omkostninger på kunder, produkter mv.
 • Kvantificering af indsatsområder i Lean-projekter mv.

Styring

 • Fastsættelse af interne afregningspriser på serviceydelser og produkter
 • ABC-budgettering og ”what-if”-analyser til fastsættelse af fremtidigt ressourceforbrug
 • Optimering af ledig kapacitet i produktionsapparatet mv.

Forankring

 • Ledelsesrapportering til strategisk styring
 • Integration med ledelsesinformationssystemer
 • ABC forandringsledelse mv.

Kontakt os om ABC 

Kontakt en af vores specialister øverst til højre og få en uforpligtende dialog om, hvordan vi i samarbejde kan skabe en konkurrencefordel for din virksomhed.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.