Office of Cost Control

PwC's erfaringer med omstrukturering og effektiviseringer viser, at de største omkostningsposter ofte er der, hvor der også er størst potentiale for at minimere omkostningerne. Det er typisk omkostninger i forbindelse med:

  • Lokale og lokationsomkostninger
  • Forbedre kvaliteten: Lav de rette ting rigtigt
  • Faste personaleomkostninger
  • Moms, skat og afgifter
  • Brug af vikarer

Etableringen af et "Office of Cost Control" vil sikre, at betydelige og vedvarende effektiviseringer forankres i din virksomhed. Selv for virksomheder, der har været igennem effektiviseringer, vil et ”Office of Cost Control” skabe mulighed for yderligere forbedringer.

”Office of Cost Control” fungerer som et styringsværktøj til at sikre, at virksomhedens omkostningsprogrammer integreres i de daglige aktiviteter i virksomheden. Målet for ”Office of Cost Control” er at skabe bevidsthed omkring virksomhedens omkostninger samt hvordan løbende forbedringer kan være med til at sikre langsigtede besparelser. Et ”Office of Cost Control” spiller dermed en grundlæggende rolle i virksomheders strategi for omkostningsreducering.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.