Administrative fællesskaber

Den offentlige sektor er fortsat under pres for at skulle effektivisere og reducere omkostninger, samtidig med at der stilles større krav til forretningsindsigt hos de administrative funktioner, samt at kvalitetsniveauet skal holdes uændret og helst stige.

Standardisering og digitalisering er kodeordet

Etablering af administrative fællesskaber kan frigøre ressourcer til bedre at kunne understøtte organisationen og skabe ekspert kompetencer, samtidig med at omkostningerne reduceres. En sammenlægning af opgaverne er ikke alene nok til at udnytte effektiviseringspotentialet, og gevinsterne skal derfor komme fra øget standardisering og digitalisering. Dette indebærer ensartet systemanvendelse, udformning af arbejdsgange, ensartede datamodeller og rapporter mv.

Høst gevinsterne

PwC kan hjælpe med at etablere administrative fællesskaber lige fra beslutningsgrundlag til realisering af gevinsterne. Vi har fokus på nemme gevinster, standardisering og digitalisering og ikke mindst forandringsledelse. Her kan vi bl.a. hjælpe med:

  • at reducere enhedsomkostninger gennem stordriftsfordele
  • at styrke fleksibiliteten og driftssikkerheden i opgavevaretagelsen
  • at bidrage til forbedret kvalitet udover lavere omkostninger.

Vi opstiller business cases, der belyser både kvalitative og kvantitative resultater ud fra en interview- og analysebaseret metodik. Dette udarbejder vi i samarbejde med den enkelte organisation.

Kontakt

Har du brug for sparring om administrative fællesskaber, eller vil du høre om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.