Forvaltningsrevision

De kommunale budgetter har de seneste år været under et stadigt større pres, og der stilles store krav til effektivitet og økonomistyring. Kommunernes overholdelse af service- og anlægsrammer kan nævnes som nogle af de væsentlige udfordringer.

Gennemgang af kommunernes styringsmodel

Et væsentligt element i forvaltningsrevision er gennemgangen af kommunens styringsmodel og dennes stærke og svage sider. En sådan gennemgang kan både omfatte kommunens generelle model eller de modeller, der anvendes på meget specifikke områder.

Få rådgivning af PwC’s erfarne eksperter

PwC giver gennem forvaltningsrevision værdifulde anbefalinger til effektivisering af kommunerne. Vi har stor ekspertise på området, og vi arbejder hele tiden med udvikling af forvaltningsrevisionen med fokus på værdiskabelse for kommunen. Forvaltningsrevisionen deles typisk op i fire underpunkter:

  • sparsommelighed (kan den samme opgave udføres for færre penge)
  • produktivitet (omkostninger pr. enhed i forhold til tidligere år og/eller tværkommunalt)
  • effektivitet (forholdet mellem forventet og faktisk målopfyldelse)
  • økonomistyring (hensigtsmæssig budgetprocedure, herunder pålidelige og rettidige budgetopfølgningsrutiner).

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse

Har du behov for assistance inden for forvaltningsrevision, er du altid velkommen til at kontakte os.