Kommuner

PwC samarbejder løbende med størstedelen af landets kommuner om løsninger på forvaltningsmæssige problemstillinger såsom administrativ forenkling samt revision og regnskabsmæssig assistance.

Vi rådgiver om:

  • Etablering af nye beredskabsorganisationer
  • Implementering af skolereformen
  • Udlicitering af ældrepleje
  • Forbedringer af kvalitet og effektivitet i sagsbehandling
  • Generel udvikling og styring af kommunerne, herunder organisations- og kompetenceudvikling.

På det administrative område hjælper vi med den samlede proces i forhold til implementering af både egne og fælleskommunale it-systemer. Vi sikrer permanente budgetbesparelser og effektiviserer gennem digitalisering og etablering af administrative centre.

Desuden hjælper vi med etablering af en bedre styring af moms og afgifter mv. Endelig udfører vi finansiel og forvaltningsmæssig revision og leverer regnskabsmæssig rådgivning og bistand.


Find information om: