Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

Et offentligt privat partnerskab (OPP) er kendetegnet ved, at det offentlige ikke blot udbyder opførelsen af et anlæg eller en bygning, men at finansiering, design, etablering samt drift og vedligeholdelse bliver koblet i ét samlet udbud.

Flere og flere offentlige myndigheder bruger OPP ved større bygge- og anlægsprojekter samt infrastrukturprojekter til at sikre en hensigtsmæssig risikodeling og en god sammenhæng mellem anlæg og drift.

I Danmark har brugen af OPP været fokuseret omkring skoler, administrationsbygninger, plejecentre, svømmebade, p-huse mv.

En kompleks proces

Forberedelsen og gennemførelsen af et udbud som OPP er en kompleks proces, der kræver indgående viden om mulighederne og begrænsningerne ved brugen af OPP for at sikre et markedskonformt udbud.

PwC's hovedydelser inden for OPP omfatter forberedelse og gennemførelse af OPP-projekter, herunder:

Få rådgivning af PwC’s eksperter

PwC er Danmarks førende rådgiver inden for OPP. Et samarbejde med PwC's eksperter sikrer:

  • relevant sektorspecifik viden kombineret med dybdegående viden om mulige struktureringer af OPP-projekter
  • et veldokumenteret beslutningsgrundlag baseret på en analyse af projektets økonomiske potentiale
  • vurdering af en optimal strategi for gennemførelse af et specifikt OPP-projekt
  • optimal inddragelse og allokering af risiko, herunder analyse af de væsentligste risici og deres indbyrdes påvirkning
  • vurdering af skatte- og afgiftsforhold samt bevillings- og deponeringsregler
  • udnyttelse af udenlandsk erfaring
  • effektiv tilrettelæggelse og styring af processen.

Kontakt

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.