Staten

PwC løser opgaver for staten og statens institutioner på en lang række områder. En stram finansstyring i staten medfører et behov for øget indsigt, tværgående gennemsigtighed og nye redskaber til styring.

Vi hjælper med etablering af nye modeller og principper for økonomi- og virksomhedsstyring, herunder ledelsesrapportering og andre regnskabsprocesser, samt interne kontroller.

Vi samarbejder også med staten og de statslige institutioner om at sikre en fortsat effektivisering med øget produktivitet for øje. Det gør vi fx ved at rådgive om øget digitalisering, omorganisering og konsolidering af opgavevaretagelsen samt kompetenceudvikling.

Desuden hjælper vi staten og de statslige institutioner med risikostyring, særligt i forhold til it-sikkerhed og bekæmpelse af cyberkriminalitet.


Find information om: