Administrative fællesskaber på uddannelsesområdet

Der er ingen formelle begrænsninger i, hvordan administrative fællesskaber kan etableres eller udvides. I praksis ser vi tiltag, som omfatter både:
  • Få og mange institutioner
  • Geografisk samlede (”byskolemodellen”) og geografisk spredte administrative fællesskaber
  • Blandede skoletyper
  • Enstrenget og flerstrenget opgavevaretagelse
Det er med andre ord muligt at ”blande kortene”, som det bedst passer den enkelte institution eller gruppe af institutioner.
Administrative fællesskaber, uddannelse
En del af effektiviseringen bliver ofte realiseret gennem simplificering og digitalisering af arbejdsgange. Standardisering af registreringer, budgetprocesser, rapporter og indberetninger m.v. giver også en effektivisering.

Følg en drejebog: Gevinst ved administrative fællesskaber

Undervisningsministeriet og PwC har været med til at skrive en drejebog, som bygger på en lang række analyser af konkrete muligheder for skolerne. Drejebogen, der bruges ved realisering af administrative fællesskaber, beskriver blandt andet udformningen af ”best practice” processer, hensigtsmæssige opgavesnit, organisering, metodisk fremgangsmåde, kvalitetssikring, koordinering etc. Er du interesseret i drejebogen? Du finder kontaktinformation øverst til højre på denne side.

Muligheder for effektivisering

Vi kan hjælpe jer med valg af vært, udformning af samarbejdsaftaler, dimensionering og opgavesplit, omkostningsfordeling og afregning. Endvidere rådgiver vi om muligheder og potentiale for generel administrativ effektivisering samt etablering af administrative fællesskaber på andre funktionsområder, også uden for det administrative område.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.