Administrative fællesskaber

Implementering af administrative fællesskaber

Statens institutioner har i en årrække arbejdet med etablering af administrative fællesskaber, dels koncern-internt pr. ministerium, dels tværgående som eksempelvis det økonomiske administrative fællesskab hos Økonomistyrelsen, Statens IT og Undervisningsministeriets regionale administrative fællesskaber for erhvervsskoler m.v.

Det er dokumenteret, at administrative fællesskaber kan have positiv betydning for såvel kvalitet som effektivitet og produktivitet, og der er derfor kontinuerlig fokus på mulighederne for etablering af administrative fællesskaber på nye serviceområder og i andre dele af staten.

Nødvendigt med analyse af kvalitet, effektivitet og produktivitet

En central forudsætning for succesfuld etablering af et administrativt fællesskab, for såvel medarbejdere som initiativtager og kunder, er et solidt forarbejde i form af en analyse, der troværdigt dokumenterer mulighederne for øget kvalitet, effektivitet og produktivitet.

Vi har mangeårig erfaring med at etablere solide beslutningsgrundlag for etablering af administrative fællesskaber i såvel den offentlige som den private sektor. Vi opstiller business cases, der belyser både kvalitative og kvantitative effekter baseret på en interview- og analysebaseret baseline, som udarbejdes i samarbejde med de berørte organisationer.

Gevinst ved øget simplificering og standardisering

Offentlige administrative fællesskaber har begrænset mulighed for at høste gevinster gennem udnyttelse af lønforskelle mellem Danmark og andre lande af en række forskellige årsager.

Vi fokuserer derfor på, hvordan Staten og dens institutioner kan høste gevinster gennem øget simplificering og standardisering ved etablering af administrative fællesskaber. Med simplificering tænker vi især på øget digitalisering, bedre udnyttelse af eksisterende IT systemer m.v. Med standardisering tænker vi på ensartet systemanvendelse, udformning af arbejdsgange, ensartede datamodeller og rapporter m.v. Det er vores erfaring, at mere end halvdelen af alle gevinster kan opnås gennem simplificering og standardisering.

God forandringsledelse er nøglen til succes

Internationale PwC undersøgelser viser, at 9 af 10 barrierer for succes er forbundet med mennesker. Hos os er god forandringsledelse, herunder åbenhed og involvering, et af de mest vigtige elementer i implementering.

Vi anvender en velafprøvet metodik, der sikrer maksimal fokus på de nemme gevinster, på simplificering og standardisering og ikke mindst på forandringsledelse.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation til højre på siden.