Afbureaukratisering i Staten

Staten har nedsat et afbureaukratiseringsprogram, der har til formål, at reducere den tid, statslige medarbejdere bruger på den administration og de støttefunktioner, som ikke har med deres arbejdsområde at gøre, herunder borgerrettede opgaver.

Fokus på kvalitet og effektivitet med afbureaukratisering

Programmet går bl.a. ud på at gennemgå regler, krav og procedurer, der gælder for statslige myndigheder. Det bliver undersøgt, hvilke af disse regler, der kan afskaffes eller forenkles, samt hvilke arbejdsgange, der kan gøres mere smidige. Afbureaukratiseringen gælder bl.a. den interne statslige administration inden for følgende områder:
  • Løn- og personaleadministration
  • Økonomistyring, herunder budgetvejledningen
  • Bygningsadministration
  • Indkøb

Kom godt i gang med afbureaukratisering

PwC har en lang række specialister der bl.a. kan hjælpe Staten med følgende ydelser:
  • Udpegning, vurdering og scanning af de regler og procedurer, der opfattes som bureaukratiske og administrativt belastende
  • Kortlægning og vurdering af udvalgte medarbejderes administrative opgaver

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation til højre på siden.