Budget og regnskab i Staten

Få kompetent hjælp til årsrapport, budget og regnskab i Staten

De statslige regnskabsregler sætter rammerne for en statslig styrelse eller statsinstitutions arbejde med budget og regnskab. Der skal i årets løb rapporteres til departementer i forbindelse med rammeredegørelser, finanslov og øvrige særlige bestillinger.

Vi har den nødvendige erfaring og kompetencerne til at hjælpe med de opgaver, din statsinstitution håndterer i løbet af året. Kontakt vores rådgiver til højre for en uforpligtende dialog.

Opnå kvalitetssikre løsninger

Skal du have kvalitetssikret din årsrapport? Har du behov for assistance til varetagelse af statsinstitutionens bidrag til rammeredegørelse eller forslag til finanslov? Skal du have vurderet de økonomiske konsekvenser af investeringsbeslutninger på kort og længere sigt? Mangler du midlertidigt en medarbejder til at varetage IndFak eller RejsUd? Vi sikrer kvalitet i løsningen af jeres opgaver.

Budget -og regnskabsopgaver

PwC kan hjælpe din statsinstitution med at løse opgaver indenfor budget og regnskab, heriblandt:
  • Kvalitetssikring og udarbejdelse af årsrapport for at sikre overholdelse af statslige regnskabsregler
  • Gennemgang af månedlige SKS-rapporter og regnskabserklæringer fra Statens Administration
  • Bidrag til departementets udgiftsopfølgning
  • Bidrag til finanslovsforslag, ændringsforslag til finanslovsforslag, bidrag til tillægsbevilling og håndtering af indrapportering i SB-systemet
  • Håndtering af Navision Stat, IndFak og RejsUd
  • Kommunikation med Rigsrevisionen
  • Udarbejdelse og opdatering af regnskabs -og virksomhedsinstruks

Kontakt os 

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation til højre på siden.