Effektivisering i kommuner

Den offentlige sektor er under stadig forandring. Der er iværksat en række initiativer, som indebærer sammenlægninger og omfordeling af ansvarsområder. Samtidig stilles der konstant nye krav til forvaltningen, som både skal sikre effektivitet, service og kvalitet i alle serviceløsninger. Dette stiller store krav til forandringsparathed og nytænkning blandt kommunerne.

Stigende krav til effektivisering af kommunerne

Kommunerne står over for krav om løbende effektivisering af såvel de administrative som de serviceproducerende processer og administrative arbejdsgange. Dette sætter fokus på temaer som:
  • Forenkling og standardisering af arbejdsgange, herunder øget digitalisering
  • Etablering af servicecentre
  • Effektivisering ved Lean
  • Udnyttelse af indkøbsaftaler
  • Opfølgning på gevinster ved igangsatte initiativer

Få hjælp til effektivisering af processer

Effektivisering og fastholdelse af serviceniveauet er nogle af de udfordringer, der skal løses i en travl hverdag. Her kan vi hjælpe med udvikling og effektivisering af processer og arbejdsgange. Vi lægger vægt på, at arbejdet med effektiviseringstiltag sker i et tæt samspil med de ansvarlige, så der i kommunen sikres engagement og videnoverlevering gennem hele forløbet.

Praktisk erfaring og velafprøvede metoder

Vi kan løse opgaver inden for alle kommunale forvaltnings- og institutionsområder. Vores indsigt og ekspertise er sammensat af brede, praktiske erfaringer kombineret med velafprøvede metoder og værktøjer.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre.