Rådgivning og revision af EU projekter

Modtager du tilskud fra EU? Så skal du overholde et kompliceret, detaljeret og omfangsrigt regelsæt. Du skal etablere en projektorganisation, så projektet afvikles korrekt og i overensstemmelse med regelsættet.

Støtter EU dit projekt?

EU har en række programmer der på tværs af landegrænserne uddeler midler til projekter indenfor innovation, udvikling, miljø, sundhed, uddannelse kultur mv. Danske virksomheder og organisationer har bl.a. projekter der er støttet af Interreg IVB Baltic Sea Region, North Sea Region, North West Europe, Interreg IVC samt Social- og Regionalfonden.

Giv dit projekt en god start!

Vi står gerne for uddannelse af medarbejdere i administration og dokumentation af projektet. Det kan ske på en workshop med en række projektmedarbejdere eller ved møde med en projektmedarbejder. Mødet kan f.eks. omhandle hensigtsmæssige forretningsgange og procedurer for projektafviklingen og krav til dokumentation af udgifter.

Brug en godkendt revisor af EU projekter

Vi kan stå for revisionen af dit projekt støttet af EU. Erhversstyrelsen har godkendt PwC som revisor (First level controller) af en lang række projekter.

Dokumentation af lønudgifter

Hvordan dokumenteres timeforbrug, timesats og lønudgift? De enkelte EU programmer har ofte udviklet særlige skabeloner til brug for dokumentation af timeforbrug og beregning af timesats og lønudgift. Det er ofte frivilligt, men også tidskrævende, at anvende skabelonerne i forhold til at anvende dit eget tidsregistreringssystem. Men er dine egne systemer tilstrækkelige til at opfylde de særlige dokumentationskrav?

Ved lønninger er det vigtigt at forretningsgange og procedurer overholder kravene fra start, da rettelser tilbage i tid i bedste fald er tidskrævende og i værste fald ikke kan lade sig gøre.

Kender du reglerne for beregning af overhead?

Hvordan beregnes og dokumenteres overhead (indirekte omkostninger)? EU programmerne har forskellige regelsæt for dokumentation af overhead og enkelte EU programmer tillader ikke overhead.

Få styr på dokumentation, planlægning og ansøgning

Vi kan hjælpe med alle aspekter i dit EU projekt - både det bagudrettede dokumentationsarbejde og det fremadrettede planlægnings- og ansøgningsarbejde.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.