Revision og rådgivning til de danske kommuner

Stigende krav til kvaliteten i de enkelte borgerservices er hverdagen for de fleste danske kommuner.
I en tid med nulvækst i økonomien og fokus på omkostningsminimering sætter det fokus på kommunens forvaltning med et behov for bedre styringsværktøjer, administrative processer og ledelsesinformation.

Aktiv økonomistyring 

Den økonomiske styring udvikler sig i disse år fra en mere passiv budgetkontrol til mere aktive modeller, hvor mere præcise beskrivelser af budgetforudsætninger, månedsopdelte budgetter og mere effektive værktøjer til early-warning som fx dispositionsregnskaber tages i brug for at sikre en bedre økonomisk styring.

Potentiale for store besparelser

PwC er blandt de førende leverandører af revision og konsulentydelser. Sammen med en lang række kommuner har vi fundet store besparelser og optimeret resourceudnyttelsen. I samarbejde med DR Søndag har vi bl.a. undersøgt muligheden for at gennemføre serviceneutrale besparelser på sundhedsområdet – og har konstateret, at der er et væsentligt besparelsespotentiale.

Revisor for kommuner

Vores samarbejde med kommunen giver et
godt grundlag for rådgivning om forbedrings-
muligheder og fører til en mere målrettet og
relevant revision.
 

Effektivisering i kommuner

Få hjælp med at udvikle og effektivisere processer og arbejdsgange. Vi kan løse opgaver inden for alle kommunale forvaltnings- og institutions-
områder.

Digitalisering

Udnytter kommunen de teknologiske mulig-
heder for optimering af driften? Vi rådgiver
indenfor digitalisering og forretningsunderstøttelse.

Viden og branchekendskab

Sammen med de danske kommuner har vores konsulenter desuden løst opgaver inden for områderne:

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre.