Frie kostskoler og grundskoler

Et af vores særlige interesseområder inden for undervisningssektoren er de frie skoler. Og vi har i mange år arbejdet indgående med:
  • Frie grundskoler, herunder friskoler, private grundskoler og private fri- og grundskoler med kostafdeling
  • Frie kostskoler, herunder efterskoler, højskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler
  • Kombinerede skoleformer som f. eks. kombinerede fri- og efterskoler og kombinerede grund- og efterskoler

Din revisor er altid ajour på de frie skoler

Vi holder os indgående ajour med nye love, regler, aftaler og fortolkninger, og har en effektiv intern vidensdeling og nyhedsformidling på området. Vi samarbejder med Undervisningsministeriet og en række skoleorganisationer, og har kommenteret eller ydet bidrag til udformningen af love, bekendtgørelser, regnskabsmodeller og skemamateriale. PwC er endvidere udpeget til at deltage i Undervisningsministeriets revisornetværk.

Få styr på årsrapporten

Revisionen af de frie skolers årsrapporter er lovpligtig og skal udføres i overensstemmelse med "god offentlig revisionsskik". Det betyder, at der udover revisionen af skolens årsrapport mv. skal udføres forvaltningsrevision, herunder økonomistyring. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Din revisor hjælper dig med:

  • De obligatoriske revisionsopgaver samt udarbejdelse af revisionsprotokollat
  • At udarbejde årsrapporten
  • Opgørelse af tilskudsgrundlaget
  • Kontoplan og bogføring
  • Rådgivning om momsforhold, skat og løn
  • Udarbejdelse af hjælpeværktøjer, hovedsageligt på regneark, til opgørelser og afstemninger
  • Informationer, i tilfælde af nye regler eller ændret ministeriel praksis

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.