Revision og rådgivning til de danske regioner

Regionerne arbejder intenst på at få den daglige drift af store regionale opgaver, sundhedsvæsen og regional udvikling til at gå op i højere enhed.

Optimering og nytænkning i sundhedssektoren

Det skorter ikke på forventninger og holdninger til, hvilke opgaver den danske sundhedssektor skal kunne løfte. Lige meget om det gælder sygehuse, psykiatrien og praksissektoren er målet det samme. Ventelisterne skal nedbringes, patienttilfredsheden skal op og omkostningerne reduceres.

Den altoverskyggende opgave – effektiv ledelse af den offentlige sygehussektor, stiller både store krav til den regionale ledelseskoordinering og til en effektiv styring af økonomien.

Regional udvikling

En af regionernes hovedopgaver er regional udvikling, der primært omfatter kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø og uddannelse. Få bl.a. hjælp til at udforme forretningsmodeller, der
sikrer målrettet støtte til nye initiativer.

Optimering af arbejdsprocesser

Vi samarbejder med det enkelte hospital om organisering og optimering af arbejdsprocesser. Gennem omlægning af arbejdsprocesser og optimal anvendelse af de faglige kompetencer frigøres der ressourcer, der kan anvendes
til andre opgaver.

En investering der betaler sig

I samarbejde med vores kunder i sundhedssektoren har vi arbejdet med optimering og nytænkning af arbejdsgange, administrative processer, DRG takster og LEAN med henblik på at høste resultater som:
  • Kortere ventelister
  • Øget medarbejdertilfredshed
  • Større gennemsigtighed i økonomiske nøgletal
  • Øget patienttilfredshed
  • Bedre fordeling af midler

 

Økonomisk turnaround på hospitaler

Etablering af en sund økonomi og økonomisk styring på hospitaler er ikke alene en finansiel øvelse, men kræver operationelle og organisatoriske ændringer.

Viden og branchekendskab

Alle projekter sker i tæt samarbejde mellem vores kunder i sundhedssektoren og et team fra PwC. PwC teamet sammensættes ud fra den enkelte opgave, på baggrund af branchekendskab og ekspertviden. Vi har stor erfaring med: