Revisor for uddannelsesinstitutioner

Kvaliteten og sikkerheden af vores revision har høj prioritet. Vi sikrer os, at vi følger gældende revisionsbekendtgørelse og god offentlig revisionsskik. Som din revisor bestræber vi os altid på at overgå dine forventninger.

Når din revisor udøver en aktiv, dynamisk og fremadrettet revision, kan han eller hun understøtte effektivisering på en uddannelsesinstitution.

De væsentligste områder som revisor er:
 • Revision af statstilskud, erklæringer om skolernes aktivitet

  Får din skole de tilskud, de er berettiget til? Opfylder I kravene til at modtage tilskud? Der findes en del eksempler på, at skoler ikke har fået alle aktiviteter med og derfor mister tilskud. Vi ser også eksempler, hvor skoler ikke har opfyldt de krav, Undervisningsministeriet har opstillet for modtagelse af tilskud og dermed er kommet til at tilbagebetale tilskud.
 • Revision af lønninger

  Lønninger er den største post i regnskabet for skoler. Det er derfor helt afgørende, at de ansatte aflønnes efter de gældende regler. PwC's revisorer forstår det offentlige lønsystem, overenskomster og arbejdstidsaftaler.
 • Statslige regnskabsregler

  Disse regler er ikke helt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler, og for mange institutioner er der nye regler på vej. Det kan få stor betydning for din skoles opgørelse af indtægter og omkostninger.
 • Forvaltningsrevision

  Ved gennemførelse af forvaltningsrevision sætter din revisor lup på, om driften af skolen er ok. Det er ikke noget, som kan afgøres som enten sort eller hvidt. Men en undersøgelse af de områder, som har betydning for ledelsen af skolen, kan være meget værdiskabende for skolen.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre.