Revisor for kommuner - værdiskabende og dialogbaseret

Årsregnskabet er ikke bare et historisk dokument, der danner grundlag for den demokratiske regnskabskontrol i kommunen. Årsregnskabet er et vigtigt dokument til kommunikation af, hvordan skatteborgernes penge forvaltes.

Din revisor og sparringspartner

Revisionen ses ofte som en kontrolfunktion, der giver ledelsen sikkerhed for, at administrationen overholder de eksisterende lovkrav, og at regnskabet ikke er fejlbehæftet. Kontrolfunktionen er ganske rigtigt en central del af opgaven for din revisor, men det er din revisors rolle som sparringspartner også. Vores samarbejde bygger derfor på to væsentlige fordele; effektivisering af revisionen i kommunerne og dialogbaseret revision.

Effektivisering af revisionen i kommunerne

I vores løbende dialog med forvaltningen har vi mulighed for at afhjælpe fejl og mangler, inden de bliver så væsentlige, at de skal rapporteres som bemærkninger i beretningen. Vi undersøger, om ledelsens kontrolfunktioner kan medvirke til, at opdage fejl i de underliggende kontrolprocedurer og regnskabsmæssige oplysninger. På den måde kan omfanget af de mere ressourcekrævende detail- og kontroltests reduceres.

Dialogbaseret revision

Gennem dialog med kommunens ledelse og andre nøglepersoner kortlægger vi kommunens målsætning og vurderer om kvalitetssikringsmetoder, data og processer giver et retvisende beslutningsgrundlag.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder din kontaktperson øverst til højre.