Revision og rådgivning til Statens institutioner

Fokus på effektivisering, udvikling og fornyelse i Staten.

Som alle andre områder i den offentlige sektor er Staten under et økonomisk pres, der stiller krav til gennemgående effektiviseringer og omkostningsminimeringer. Udfordringerne gør sig gældende i centraladministrationen, universiteter og selvejende institutioner.

 

Administrative fællesskaber

Har du undersøgt mulighederne for etablering
af et administrativt fællesskab? Kom godt i
gang med et solidt beslutningsgrundlag og
høst gevinster gennem øget standardisering.

Afbureaukratisering

Få overblik over administrativt belastende regler og procedurer. Vi kan bl.a. hjælpe med kortlægning og vurdering af de forskellige arbejdsopgaver og processer.

Budget og regnskab i Staten

Få hjælp til løsning af din statsinstitutions
opgaver i løbet af et finansår. Vi kan bl.a.
hjælpe med finanslov, udgiftsopfølgning
og kvalitetssikring af årsrapporten.

Relevant rådgivning:

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.