Stærkt resultat i Advisory

Markedsudvikling: Advisory - Stærkt resultat i Advisory

Øget efterspørgsel på transaktionsområdet og udvikling af nye og eksisterende forretningsområder har kendetegnet året i Advisory, der har haft en god fremgang.

Advisory har haft en meget positiv udvikling i år. Vi har i 2012/13 udbygget vores kompetencer på en lang række områder, og vi går ud af året med et særdeles tilfredsstillende resultat med en omsætning på DKK 251 mio. og en vækst på 7 %.

Transaktionsrådgivning (Deals og Corporate Finance)

Der har været stor efterspørgsel på markedet for transaktionsrådgivning, og vi har haft et rekordår med betydelig vækst og et konstant højt aktivitetsniveau. Ud over vores traditionelle transaktionsrådgivningsydelser, som corporate finance (finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder) og finansiel og skattemæssig due diligence har der været stor efterspørgsel inden for bl.a. business restructuring services, hvor vi rådgiver virksomheder i krise eller kriselignende situationer om bl.a. likviditetsstyring og optimering af arbejdskapital. Vi har også oplevet en stigende aktivitet inden for rådgivning om offentlig-private partnerskaber (OPP).

Bedre finansieringsmuligheder

Mange af vores kunder har ikke adgang til samme finansieringsmuligheder som tidligere, og vi møder et stigende behov for rådgivning om sammensætning af finansiering og dialog med finansieringsgivende institutioner. Derfor har vi udvidet Advisory med et nyt forretningsområde, Debt & Capital Advisory, der adresserer de ændrede vilkår på de finansielle markeder.

Vores nye forretningsområde omfatter også kapitalfremskaffelse på gældssiden samt køb og salg af gældsprodukter – både herhjemme og i udlandet. Det komplementerer på en fin måde det, som vi med rådgivning inden for corporate finance og due diligence afdækker på equity-siden.

Consulting

Vores konsulentafdeling har i 2012/13 også mærket konkurrence, og vores kunder overvejer i disse økonomisk usikre tider nøje, hvilke konsulentydelser de har behov for og hvornår. For at kunne matche det aktuelle markedsbehov har vi derfor investeret i Consulting ved bl.a. at styrke Strategy & Operationsområdet med nye kompetencer.

Generelt efterspørger vores kunder i højere grad helhedsløsninger. Det understøtter vores bestræbelser på at tilbyde rådgivning med fokus på at binde kundernes forretning yderligere sammen – uanset om det angår teknologi-, proces-, strategi- eller organisatoriske forhold, for vores helhedsløsninger omfatter både økonomi, HR, risikostyring, it, drift og strategi. Alt i alt er vi kommet tilfredsstillende ud af året i et presset konsulentmarked.

Vækst fremadrettet

I 2013/14 vil vi fortsat have fokus på lønsom vækst. Transaktionsmarkedet er volatilt, men vi har en god udgangsposition til fortsat at spille en væsentlig rolle med rådgivning af høj kvalitet. I det kommende år forventer vi en vækst i Consulting, som vil være båret af vores kompetenceopbygning inden for rådgivning om strategi og drift samt it-sikkerhed.

Advisory: Omsætning og gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere
DKK 1.000 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
Omsætning 250.837 234.572 232.129 201.351 243.155
Gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere 125 134 137 176 203

Kundecase:

Værdiskabende opkøb

En større dansk virksomhed havde i forbindelse med et opkøb af en af sine konkurrenter behov for rådgivning om gennemførsel af transaktionsprocessen.

PwC var fra starten involveret i de indledende sonderinger og forhandlinger samt rådgivning om værdiansættelse. Vi vurderede også opkøbsmuligheden ud fra et strategisk og operationelt perspektiv samt ydede forhandlingsstøtte igennem hele processen. I due diligence-fasen blev vores finansielle og skattemæssige due diligence-eksperter tilknyttet, så vi kunne give kunden en fuld finansiel serviceydelse. Det succesfulde opkøb gjorde det muligt for virksomheden at sikre sig en væsentlig strategisk position og skabe et fundament for yderligere vækst.