Revisionsforretning gearet til vækst

Markedsudvikling: Assurance - Revisionsforretning gearet til vækst

Som branchens markedsleder har vi i år haft særligt fokus på at styrke vores revisionsforretning yderligere gennem optimering af vores processer og videreudvikling af de rette specialiserede ydelser. Vi er hermed godt rustet til fremtidig vækst.

Vi er stolte af at have udbygget vores markedsposition som den foretrukne revisor for Danmarks 1.000 største virksomheder. Markedet for revisionsydelser har været og er fortsat underlagt et hårdt pres, og vi oplever, at der generelt set efterspørges færre ydelser. Vores fokus har derfor været på aktivt at tiltrække opgaver og kunder samt tilpasse ydelser og organisation til de aktuelle udfordringer. PwC kommer ud af året med en omsætning i revisionsforretningen, der ligger lidt under sidste år på DKK 1.329 mio., hvilket vi under de givne omstændigheder er tilfredse med.

Fokus på specialiserede ydelser

For at imødekomme endnu flere af vores kunders behov – bl.a. i forhold til erklæringsydelser inden for it og CSR – har vi videreudviklet vores afdeling Risk Assurance Services med fokus på business ethics, it og økonomi. Risk Assurance Services er et væsentligt område, hvor vi som uvildig tredjepart verificerer kundernes systemer og processer, så de står stærkere konkurrencemæssigt.

Øget efterspørgsel på regnskabsmæssig assistance

Foruden at være førende revisor for Danmarks 1.000 største virksomheder har vi hjulpet en lang række af vores kunder med revisionsnære ydelser. Kunderne har bl.a. efterspurgt assistance til at udarbejde regnskaber, elektronisk indrapportering af regnskaber, økonomistyring og konvertering til IFRS. Vores interimløsninger har vi også oplevet en øget efterspørgsel efter. Her har vi med kort varsel hjulpet virksomheder med at varetage en række af de funktioner, som ligger i økonomi- og regnskabsafdelingen.

Fokus på vækstlaget i dansk erhvervsliv

PwC ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for alle typer virksomheder uanset størrelse. Vi er derfor også stolte over at have fastholdt en betydelig markedsandel inden for de små og mellemstore virksomheder i Danmark (SMV), som er så afgørende for at stimulere den fortsatte vækst i erhvervslivet. Vi arbejder løbende på at optimere virksomhedernes processer og lancerer i det kommende år som et nyt tiltag en onlineportal, der bl.a. skal lette virksomhedernes daglige administration. Dette skal bl.a. medvirke til, at de oplever en lettelse i hverdagen, så virksomhederne kan fokusere på det væsentlige; udviklingen af deres forretning. Den nye portal er udviklet i samarbejde med softwareleverandøren Microsoft, og ambitionen er, at den vil være med til at gøre det endnu mere attraktivt for SMV’er at vælge PwC.

Ambitioner for 2013/14

I det kommende år er det fortsat vores ambition at fastholde og udbygge positionen som erhvervslivets foretrukne revisor. Vi fortsætter med at målrette ydelserne til de behov, kunderne har, og her bliver videreudviklingen af industri- og branchefokusering et særligt indsatsområde. Også vores ydelser inden for Risk Assurance Services vil vi udbygge yderligere, så vores kunder oplever, at de får mest mulig værdi ud af samarbejdet med PwC.

Assurance: Omsætning og gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere
DKK 1.000 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
Omsætning 1.328.769 1.357.597 1.209.785 1.078.003 1.146.192
Gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere 1.167 1.203 1.096 1.001 1.094

Kundecase

Et styrket kontrolmiljø

En af de virksomheder, PwC har rådgivet om at få et effektivt internt kontrolmiljø, er en international virksomhed i forbindelse med etableringen af et shared service center i udlandet.

For at skabe et godt fundament og de rette strukturer udarbejdede PwC i tæt dialog med virksomheden procesbeskrivelser, identificerede kontroller samt gav anbefalinger til det fremadrettede samarbejde med deres interne kontrolmiljø.