Et stærkt år

PwC’s direktion (Management Board) - Mogens Nørgaard Mogensen, Christian Fredensborg Jakobsen, Lars Baungaard, Jan M. Huusmann, Kim Füchsel, Michael Eriksen

Vi har sammen skabt enestående gode resultater i PwC i år og fastholder positionen som branchens markedsleder. Vi har den mest vækstende skatteforretning, vi er det revisionshus, der betjener flest virksomheder, og vi har oplevet en markant fremgang i vores rådgivningsforretning. Samtidig har vi optimeret vores egne forretningsgange og processer og er således godt rustet til videre vækst.

Vi har i 2012/13 formået at skabe tilfredsstillende resultater, og det er vi naturligvis særlig stolte af – specielt set i lyset af et udfordrende økonomisk klima i Danmark. Vi har igen i år oplevet en flot organisk vækst i både vores rådgivnings- og skatteforretning. PwC’s revisionsforretning har fastholdt og udbygget vores kundebase, men oplever en mindre omsætningsnedgang som følge af et konkurrencepræget og tilbageholdende marked. Herudover er årets resultat positivt påvirket af, at vores driftsfunktioner er blevet optimeret og mere effektive.

Jeg oplever, at de gode resultater skabes gennem en fælles målrettet indsats – ved at der udvises mod og dygtighed, samtidig med at der hele tiden sker eksekvering gennem konkret handling. Vi stiller store krav til alle i PwC, og vores resultater er drevet af, at alle partnere og medarbejdere gennem en åben dialog har et fælles mål om, at succes skaber man sammen med andre – både kunder og kolleger. Det stærke udgangspunkt gør, at vi er godt rustet til vækst i årene fremover.

Tæt samarbejde med kunderne

Året har været præget af en tæt dialog med vores kunder om deres aktuelle behov. Vi fokuserer på at aktivere de mange kompetencer, PwC har, i forhold til de udfordringer den enkelte virksomhed står over for. For at opnå succes er det helt afgørende, at vi har de rette kompetencer på de rigtige områder. Vi har løbende investeret i og tilpasset vores forretningsområder for at imødekomme efterspørgslen efter vores kernekompetencer inden for revision og økonomisk rådgivning.

Vi ønsker altid at være relevante for vores kunder, og vi er i år lykkedes med at skabe flere loyale kunder, samtidig med at vores kundetilfredshed er øget. Vi er taknemmelige for at være kundernes foretrukne samarbejdspartner, og at vi fortsat er branchens markedsleder. Det er en stor tillidserklæring fra dansk erhvervsliv, som vi både er stolte af, men også ydmyge over for.

Inspiration til erhvervslivet

Som markedsleder stræber vi efter altid at tilbyde erhvervslivet inspiration og viden om de seneste tendenser og forhold, som står øverst på deres agenda. Derfor inviterer PwC til en række agendasættende konferencer året igennem og udgiver publikationer, hvor bestyrelsesmedlemmer, CEO’er, CFO’er og andre CXO’er kan styrke deres indsigt inden for deres ansvarsområde. I året har ca. 6.000 relationer deltaget i vores konferencer og kurser til inspiration, kompetenceudvikling og netværk, og vi glæder os til at se mindst lige så mange i året, der kommer.

Talenterne er hos PwC

Jeg vil naturligvis sige en stor tak til alle partnere og medarbejdere i PwC, som hver eneste dag yder en kæmpe indsats og leverer engageret service og løsninger af høj kvalitet til vores kunder. Det er afgørende for PwC, at vi har branchens dygtigste medarbejdere. Talentagendaen er derfor et højt prioriteret område, hvor vi bl.a. i år har haft særligt fokus på god ledelse, vores key talents og mere feedback i hverdagen. Vi kan glæde os over, at vi både fastholder og tiltrækker de dygtigste talenter. Jeg ved, at der stilles store krav til både partnere og medarbejdere, men vi husker også at have det sjovt sammen. Vi har i år opnået det bedste resultat nogensinde i vores årlige tilfredshedsundersøgelse blandt vores medarbejdere, og endnu flere er stolte over at gøre karriere i PwC.

Succes skaber vi sammen …

Der er desværre ikke tegn på, at det økonomiske erhvervsklima i Europa og Danmark bliver markant bedre i løbet af 2014. Det betyder, at vores kunder fortsat vil være under pres, og det mærker vi naturligvis også i PwC’s forretning. Derfor er det fortsat nødvendigt, at PwC fastholder sit stærke fokus på at være relevante ved at skabe værdi for kunderne. Derudover skal vi have en effektiv og innovativ tilgang til opgaverne og ikke mindst fastholde og udvikle en stærk kultur. I PwC mener vi det bogstaveligt, når vi siger, at succes skaber man sammen med andre, og vi glæder os til at arbejde sammen om gode løsninger i de kommende udfordrende år.

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør