Hoved- og nøgletal

Hovedtal i DKK 1.000 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
Resultat          
Nettoomsætning 1.864.967 1.860.498 1.674.705 1.505.660 1.617.802
Resultat af primær drift 19.501 32.909 35.977 45.057 36.195
Finansielle poster netto -31.500 -33.852 -16.141 -14.910 -8.047
Årets resultat -11.999 1.684 12.127 21.069 20.270
Årets totalindkomst -3.738 5.191 17.161 21.069 20.270
Resultat til fordeling 553.150 503.413 420.505 384.350 365.085
Balance          
Balancesum 1.369.854 1.546.178 1.472.208 1.047.438 1.112.782
Egenkapital, inkl. ansvarlige lån 383.369 366.997 275.425 261.148 267.418
Investeret kapital, inkl. goodwill, netto 329.395 180.209 418.426 346.734 262.445
Pengestrømme          
Pengestrømme fra:          
- driftsaktivitet 102.074 19.205 54.578 -43.333 162.014
- investeringsaktivitet -17.195 -6.678 -340.958 -19.977 -98.714
- heraf investeringer i materielle aktiver -9.520 -15.112 -23.136 -8.811 -50.990
- finansieringsaktivitet -191.231 89.085 289.484 -33.694 -69.644
Nøgletal          
Omsætningsvækst 0,2% 11,1% 11,2% -6,9% 2,8%
Nettoomsætning pr. medarbejder 1.146 1.115 1.077 974 966
Omkostningsprocent administrative funktioner 6,9% 7,5% 8,4% 8,1% 7,9%
Gennemsnitligt vederlag pr. partner 3.396 3.056 2.763 2.710 2.494
Soliditetsgrad, inkl. ansvarlige lån 28,0% 23,7% 18,7% 24,9% 24,0%
Markedsandel Top Tier-segmentet (top 100) 35% 35% 31% 31% -
Markedsandel Mid Tier-segmentet (101-1.000) 27% 26% 24% 23% -
Markedsandel SMV-segmentet (1.001 - ) 13% 13% 11% 7% -
Samlet kundetilfredshed (score 1-10, hvor 10 er højest)* 8,5 8,2 - - -
Antal fuldtidsansatte medarbejdere og partnere ultimo 1.621 1.634 1.542 1.440 1.676
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte, inkl. partnere 1.627 1.668 1.555 1.546 1.675
Personaleomsætning 15,6% 19,6% 18,8% 23,7% 14,5%
Gennemsnitlig alder 37 år 37 år 38 år 37 år 37 år
Kønsfordeling M/K 55%/45% 56%/44% 55%/45% 55%/45% 55%/45%
Antal partnere ultimo 161 161 146 132 143
Antal statsautoriserede revisorer ultimo 268 270 243 209 220

*) Der er ikke givet oplysninger om kundetilfredshed for 2010/11 og tidligere år, da undersøgelsen først er påbegyndt fra regnskabsåret 2011/12.

For definitioner se note 30, side 78 i årsrapporten.